Kalender/Årsmøte

Menighetsmøte

Årsmøte er det øverste organet i vår sammenheng. Her vedtar vi budsjett og velger inn representanter til lederskapet og andre verv. Alle medlemmer er velkommen til møte. Sakspapirer sendes ut til medlemmer på mail 2 uker før møtet.
Powered by Cornerstone