VELKOMMEN TIL KIRKEN VÅR

Vi vil se mennesker frelst og utrustet til liv og tjeneste.

Vi ønsker å spre Guds rike på Bryne, på Jæren, i Norge og i andre land. Det er vår lengsel å se at mennesker møter Jesus, blir kjent med Ham og vandrer med Ham.

Mer om oss

Powered by Cornerstone