Barnekirka

Barnekirken er et opplegg for barn fra og med ca 1 år og opptil ca 15 år. Det foregår på søndagene, parallelt til gudstjenestene. Pga korona er det eget inn/utgang i kjelleren, og barna er i barnekirken hele tiden.

Tidspunkt: 11:00 -12.00

Det er 4 grupper under barnekirken:

• Babyer og små barn opptil 18 mnd: Foreldre kan være med barnet i hovedsalen, eller på ammerommet i andre etasje. Der er det Live TV-sending av gudstjeneste, så foreldrene kan følge med mens barnet leker eller annet. Det er ikke leder i denne gruppen.

• Edens Hage: for barn i førskolealder, fra ca 18 mnd og opptil 5-år, før barnet begynner på skolen. Barnet må ha følge hele tiden. Det er en leder med enkel opplegg, og frilek.

• Oase: For barn fra 1. klasse og opptil 4.klasse. Det er en leder som har andakt, sang, LED-lystenning, og organisert aktivitet. Barnet kan være alene dersom det klarer det.

• Tårnet: For barn fra og med 5.klasse. Her er det viktig at barnet er motivert selv for å lære mer om bibel. Det er en leder som har andakt og samtale rundt bibeltekster. Kahoot vil brukes her.

Årlig kontingent 50 kr.

Bare ta kontakt med hovedleder dersom du ønsker utfyllende informasjon.

Kontakt:

Claudia Osorio Gonzalez, Barne- og familiemedarbeider

Tlf: 93837873
Epost: claudia@misjonskirkenbryne.no

Powered by Cornerstone