Lederskapet

Lederskapet er menighetens øverste valgte organ. Lederskapet blir valgt på menighetens årsmøte og representantene sitter for 2 år av gangen. 

Kjetil Morken

Formann av lederskapet
 

Leiv Bjarte Mehus

Lederskap

Brita Grastveit Flattum

Lederskap

Ragnhild Moi

Lederskap

Elisabeth Linde Dahle

Lederskap

Christiane Feed

Lederskap

Powered by Cornerstone