Hvem er vi?

Vi vil se mennesker frelst og utrustet til liv og tjeneste. 

Vi ønsker å spre Guds rike på Bryne, på Jæren, i Norge og i andre land. Det er vår lengsel å se at mennesker møter Jesus, blir kjent med Ham og vandrer med Ham

Menigheten er preget av et gudstjenesteliv hvor vi vektlegger forkynnelse, sang og fellesskap, og det enkelte medlems deltagelse.

I menigheten foretas alle viktige kirkelige handlinger som barnevelsignelse, dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse. I menigheten er det arbeid for alle generasjoner. På repertoaret står barnekirken (Edens Hage 1-5 år, Oasen 1. - 4. klasse og Tårnet 5. klasse+), X-Mission, Touch Point, smågrupper, bønnemøter og Onsdagstreff.

For mange er søndagens høydepunkt gudstjenesten i Misjonskirken. En vesentlig del av gudstjensten er barnekirken for alle barna. Vi har også et eget leke/ammerom med TV overføring slik at de som ønsker det kan benytte dette rommet under gudstjenesten. 

Misjonskirken Bryne tilhører trossamfunnet Misjonskirken Norge. Det å være med i et større fellesskap betyr også å kunne være med på noe større enn seg selv. Som fellesskap når vi lenger enn det en enkelt menighet kan makte. For eksempel ved et stort internasjonalt engasjement – og ved storsatsingen av strategien til Misjonskirken Norg: "Tro, Sende og plante." 

Hva tror vi på?

Misjonskirken Bryne har ingen bekjennelsesskrifter utenom Bibelen, men er tilsluttet den apostoliske trosbekjennelsen. Nye medlemmer som opptas i menigheten tilslutter seg derfor følgende trosgrunnlag:

 • Menigheten er grunnet på Jesus Kristus Guds Sønn.
   
 • Vi bekjenner den treenige Gud som vår himmelske Far, Kristus som vår Herre og frelser og Den Hellige Ånd som vår lærer, trøster og talsmann.
   
 • Vi tror at Bibelen er Guds ord og derfor menighetens eneste og fullkomne rettesnor for liv og lære.
   
 • Vi tror at den kristne menighet består av alle som ved troen på Jesus er blitt født på ny.
   
 • Vi ønsker derfor i liv og lære å hevde de kristnes enhet og virke for våre medmenneskers omvendelse og frelse
Powered by Cornerstone